Záručné podmienky a reklamácie

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom. Zo zákona je záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba je uvedená pri každom tovare v jeho popise. Daňový doklad slúži aj ako záručný list. Starostlivo daňový doklad uschovajte. V prípade reklamácie budete vyzvaný k jeho predloženiu ako dôkaz o kúpe v internetovom obchode PM Bazény.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takomto prípade nie je možné považovať za vadu a nie je možné ju ako takú reklamovať. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená len pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru. Zákazník okamžite po objavení závady musí kontaktovať predajné oddelenie PM Bazény, spol. s r.o. a tovar reklamovať.

Ak chce zákazník reklamovať tovar kúpený cez internetový obchod PM Bazény, kontaktuje predajné oddelenie spoločnosti PM Bazény, spol. s r.o. , kde bude po konzultácii oboznámený s ďalším postupom reklamácie. Zákazník môže vyplniť vytlačený  formulár zo sekcie "reklamačný formulár", kde vyplní všetky povinné údaje a následne zašle tovar na dohodnutú adresu. K tovaru je nutné pribaliť buď reklamačný protokol alebo presný popis závady a kópiu dokladu o kúpe. Je vhodné tovar zaslať v originálnom balení alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. Na balík je nutné napísať reklamácia e-shop. Servisný technik posúdi oprávnenosť reklamačnej vady na tovare a po po posúdení informuje zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamácie alebo inak dohodne podmienky dopravy.

Lehota pre vybavenie reklamácie je podla zákona 30 dní.... ::: e-shop ::: ...